TANITIM FİLMİ

Tanıtım Filmi Nedir?

Firmaların reklam ve tanıtım seçeneklerinden biri olarak son yıllar içinde hızla yükselen bir trend içine giren tanıtım filmleri bir kurum hakkında ses ve görüntü efektleriyle beraber, bir senaryosu ve seslendirme metni olan kurumsal vizyon ve misyon konularında hedef kitleye mesajlar veren uzun reklam filmleridir.
Tanıtım filmi, bir kurumun bütün koşullarıyla görsel olarak tanıtıldığı en etkili ve en ekonomik araçtır. Film, kurumun ürettiği ürünün bütün üretim aşamaları ile izlenmesini sağlar. Kısa bir kurumsal tanıtımdan sonra, hammadde girişi ile başlar, nihai ürünün ortaya çıkışı ile devam eder ve geleceğe ilişkin yatırımlara ilişkin ayrıntılarla sona erer. Tanıtım filmi bir kuruluş için kendini en iyi ifade etme yöntemidir. En başta, görsel ve işitsel duyulara hitap ettiği için izleyenleri etkiler, bilinçaltına yerleşir ve hedefe ulaştırır. Herhangi bir metin okunurken algılama sadece göz ile yapılır. Ancak bir tanıtım filmi izlenirken hem göz ile görüntüler algılanır, hem de seslendirme metni işitsel olarak algılanır. Bu iki algılama yöntemi ile tanıtım filmleri insanlar üzerinde daha olumlu ve uzun süre kalıcı bir etki bırakır.

Tanıtım Filmi Nerelerde Kullanılır?

Yurt içi ve dışı müşterilere gönderilerek kurumsal tanıtım yapılır.
Kurumun katılacağı fuarlarda bir monitörle ya da projeksiyon makinesi ile ortama verilerek tanıtım yapılır.
Bayilere gönderilerek, onlar aracılığı ile son kullanıcıya dönük tanıtım yapılır.
İnternette, web sitesinde bulundurularak dünyanın her yanından izlenmesi sağlanır.
Film, ürün tanıtımı ağırlıklı olarak kurgulanır ve ürün tanıtımı yapılır
Film, eğitim amaçlı kurgulanır ve bayi eğitimi yapılır.
Film, kurumun yapacağı bütün sunumlarda değişik araçlarla sunum yapılan kişilere izletilebilir.
Her ihtiyaç olduğunda çoğaltılarak kullanılabilir.

Tanıtım Filmi Fiyatları

Tanıtım filmi fiyatları her projeye göre farklılık gösterir. Çekimlerde kullanılan kamera ve ekipmanları, ışık, 2D / 3D animasyon gibi etkenler fiyatları belirleyen unsurlardan bir kaçıdır. Bu nedenle "tanıtım filminde kampanya" başlığı altında yapılan pazarlama faliyetleri gerçeği yansıtmamakdır.